ANBI gegevens

 

Statutaire naam Stichting FAIRdichtbij Bergen op Zoom
Ook bekend als FAIRdichtbij
RSIN 855925401
Vestigingsadres Kremerstraat 25, 4611TP Bergen op Zoom
Telefoonnummer 0164-253235
E-mail adres i[email protected]
Website www.fairdichtbij.nl
Facebook FAIRdichtbijbergenopzoom
Instagram FAIRdichtbijbergenopzoom
Ons bestuur A.B. (Ton) Ringersma     voorzitter
  J. (Johan) Mathijssen      secretaris
  L.P. (Bart) Rens               penningmeester 

 

Beleidsplan Stichting  FAIRdichtbij Bergen op Zoom

 

Wat wil FAIRdichtbij Bergen op Zoom

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. FAIRdichtbij geeft de koffieboeren, houtsnijders, keramisten, etc. een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. FAIRdichtbij vindt dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten in de winkel laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de winkel van FAIRdichtbij , dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers. 
Evenzo biedt de verkoop van lokale producten de minder kansrijken, uit onze eigen omgeving, een perspectief op een beter en zekerder bestaan.

Verkoopfilosofie

FARdichtbij verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen, vooral uit andere culturen, maar ook uit de regio Bergen op Zoom. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen – ver weg èn dichtbij (FAIRdichtbij) – daarbij.

Activiteit

De belangrijkste activiteit van FAIRdichtbij Bergen op Zoom is het verkopen van producten in de winkel en het geven van informatie over die producten aan de klanten. FAIRdichtbij bestrijdt armoede en ze biedt perspectief. Ze doet dit door middel van eerlijke handel; er wordt namelijk een afzetmarkt geboden aan de producenten, waardoor dezen beter en met meer vertrouwen kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Doordat de Wereldwinkels in Nederland de fairtrade laten groeien, vergroten ze de kansen voor de producenten.
De producten – veruit de meeste, althans – zijn handmatig vervaardigd. Dit houdt in dat de producten authentiek zijn en dat betekent weer dat het producten-met-een-verhaal zijn. De verhalen zijn het persoonlijke verhaal van de makers; de Wereldwinkel wil deze verhalen vertellen. Hierdoor krijgen de producten meer ‘diepte’, en wel op twee, met elkaar verbonden, manieren: het persoonlijke verhaal maakt het product letterlijk ‘aansprekender’ en het maakt de koper meer bewust van ‘eerlijke handel’.
De duurzame productie is een uiting van en bewustwording van respect voor natuur en milieu. Duurzaam werken is een uiting van de zorg om degenen die na ons geboren worden: we laten een leefbare aarde na aan onze kinderen en kleinkinderen. 
De Wereldwinkel wil de verhalen vertellen (van en over de makers; over eerlijke handel en duurzaamheid) en hoopt daardoor het publiek warm te laten lopen voor de idealen, waar de Wereldwinkel voor staat.

Financiering

De inkomsten van FAIRdichtbij bestaan uit:

  • Batige saldi van de winkelexploitatie
  • Subsidies, donaties, schenkingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur in het bijzonder de penningmeester.

Besteding van het vermogen

Het vermogen van de wereldwinkel FAIRdichtbij bestaat enkel uit liquiditeiten om de inkopen te realiseren en leveranciers te betalen. Daarnaast wordt het vermogen gebruikt tot het doen van noodzakelijke investeringen om een duurzame exploitatie van de winkel te waarborgen.

Periode

Dit beleidsplan is een meerjarig beleidsplan en van toepassing op de periode 2023- 2026.

 

Ons activiteitenverslag 2022

  • In verband met COVID is de winkel ook in 2022 in januari en februari enige tijd gesloten geweest.
  • In aansluiting op de winkelactiviteit hebben we ook deelgenomen aan de lokale promotie activiteit “Krabbenfoor”
  • Het bestuur is 7 maal bijeengeweest in bestuursvergadering
  • Wij participeren actief in de lokale ondernemersvereniging en het lokale/regionale vrijwilligersinformatiepunt
  • Een kleine 30 vrijwilligers zorgen voor verkoop van FAIRtrade artikelen in de winkel. Daarnaast wordt de inkoop, etalage inrichting, website, Nieuwsbrief door werkgroepjes uitgevoerd.

Ons financieel verslag 2022

Hieronder de cijfers van 2022. In 2022 boekten wij een klein voordelig saldo van € 261,=.